Настройки для людей с ограниченными возможностями

ამანათის გაგზავნა საქართველოში

  ყურადღება! ლითიუმის ბატარეები, ტელეფონები, სანთებელები, დეოდორანტი, საყოფაცხოვრებო ქიმია არ იგზავნება აეროგადაზიდვით, მაგრამ მათი გაგზავნა შესაძლებელია საზღვაო გადაზიდვის შემთხვევაში

  INVOICE/PACKING LIST

  SHIPPER/გამგზავნი

  CONSIGNEE/მიმღები

  Last Name (გვარი):

  First Name (სახელი):

  Passwort:

  Address/Country:

  City (ქალაქი):

  R-on (რაიონი):

  Sat (სოფელი).

  Telephone:

  SHIPMENT INFORMATION

  DESCRIPTION OF GOODS/ტვირთის აღწერა

  QTY
  (რაოდენობა)

  Cost
  per unit
  (ერთეულის ღირებულება)

  Sub
  total
  value
  (ჯამი)

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  Number of Pieces:

  Total value & Currency:

  , €

  Reason for export:

  Personal goals / პირადი მიზნები

  Weight:

  , kg

  Condition of Goods

  Used Personal Belongings

  Compiled on the basis of on the Terms and Conditions and Public agreement/Terms, conditions and regulations of Customs of Republic. According to the Terms and Conditions and Public agreement/Contract hereof, the Forwarder shall confirm that this delivery does
  not contain dangerous and illegal goods. All items are not intended for commercial use NO COMMERCIAL!

  ძირითადი მოთხოვნები ბანდეროლებისადმი, ამანათებისადმი

  ყურადღება! ლითიუმის ბატარეები, ტელეფონები, სანთებელები, დეოდორანტი, საყოფაცხოვრებო ქიმია არ იგზავნება აეროგადაზიდვით, მაგრამ მათი გაგზავნა შესაძლებელია საზღვაო გადაზიდვის შემთხვევაში

  ამანათების გაგზავნა ხორციელდება მხოლოდ ფიზიკური პორების მისამართზე. ამანათის გამგზავნს ეკისრება პასუხისმგებლობა ამანათის თანხლები საბუთების, ინდივიდუალური ზედნადენის და საბაჟო დეკლარაციების შევსების სისწორეზე. ამანათის მაქსიმალური ღირებულება, რომელიც არ ექვემდებარება განბაჟებას, და რომელიც იგზავნება ერთ ადრესატზე, არ უნდა აღემატებოდეს 300 ლარს საქართველოსთვის, ხოლო წონა არ უნდა აღემატებოდეს 30 კილოგრამს. ამანათის ღირებულების ან წონის გადაჭარბებისას, საფოსტო გზავნილი დაექვემდებარება განბაჟერბას ამანათის მიმღები ქვეყნის კანონების შესაბამისად.

  გასაგზავნად აკრძალული საგნების ჩამონათვალი:

  • ცეცხლსასროლი, სასიგნალო, პნევმატური, გაზის იარაღი, საბრძოლო მასალა, ცივი იარაღი (მათ შორის სასროლი), ელექტროშოკური მოწყობილობები და ნაპერწკლური განმმუხტველები, ასევე ცეცხლსასროლი იარაღის ძირითადი ნაწილები.

  • ნებისმიერი წარმოშობის ნარკოტიკები და ნარკოტიკული საშუალებები, ფსიქოტროპული ნივთიერებები,

  • რადიოაქტიური ნივთიერებები

  • დენთი, ასაფეთქებელი, მწვავე, ადვილად აალებადი და სხვა საშიში ნივთიერებები;

  • წამლები, საკვები დანამატები, ვიტამინები

  • ცხოველები და მცენარეები;

  • ფულადი ნიშნები და უცხოური ვალუტა;

  • საკვები პროდუქტები, სასმელები; ალკოჰოლური სასმელები, სიგარეტები

  • ადამიანის ნეშტი და ორგანოები

  • ანტიკვარიატი

  • საიუველირო ნაწარმი, ძვირფასი ლითონები და ქვები

  • ხელოვნების ნაწარმოებები

  • ფული და ფულადი საბუთები ნებისმიერი ფორმაში: საგადასახადო დავალება, ქვითარი, ვაუჩერი, ფასიანი ქაღალდები, ობლიგაციები, კუპონები, აქციები, საკრედიტო ბარათები.

  • უხამსი ხასიათის და შინაარსის ნაწარმი და გამოცემები, პორნოგრაფია.

  • საგნები, რომელთა გადაზიდვა აკრძალულია მსოფლიო სატრანსპორტო ასოციაციის მიერ.

  ამანათების და ექსპრეს-გზავნილების ექპორტზე გაგზავნამ შეიძლება გამოიწვიოს მიმღებ ქვეყანაში ბაჟის და სხვა გადასახადების დაკისრება, მოცემული ქვეყნის კანონმდელბობის შესაბამისად. ეს გასახადები დაეკისრება მიმღებ პირს. უფრო დაწვრილებითი ინფორმაცია საბაჟო შეზღუდების შესახებ შეიძლება მიიღოთ თქვენთვის საინტერესო ქვეყნის საბაჟო სამსახურის საიტზე.

  გადამზიდავს და გამგზავნს არ შეუძლიათ წინააღმდეგობა გაუწიონ კომპეტენტური სახელწმიფო ორგანოების მხრიდან ნებისმიერი ამანათის გახსნას და შემოწმებას.

  მნიშვნელოვანია!

  ჩემთვის ცნობილია, რომ საბაჟო დეკლარაციაში არასწორი მონაცემების შეტანა გამოიწვევს სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობას გამგზავნისა და მიმღების ქვეყნების კანონმდებლობის შესაბამისად.

  გამგზავნს ეკისრება სრული პასუხისმგებლობა ამანათის შემცველობაზე, დარღვევის შემთხვევაში, ინფორმაცია დარმღვევის შესახებ გადაეცემა კომპეტენტურ ორგანოებს და დაკისრებული იქნება ჯარიმა.

  წავიკითხე და ვეთანხმები "ბანდეროლებისადმი, ამანათებისადმი წაყენებულ ძირითად მოთხოვნებს"

  თანახმა ვარ მივიღო sms შეტყობინებები ტელეფონზე კომპანია Familia IPS-საგან

  ამანათების მართვის პანელი

  ისრაელში საწყობზე

  საბაჟო გაფორმება

  გზაშია

  მიმღების ქვეყანაში
  ჩასვლა

  მიმღების ქვეყანაში
  საბაჟო გაფორმება

  განაწილების საწყობში

  მიტანილია

  კურიერის გამოძახება

   სახელი

   ელ.ფოსტა

   ტელეფონი

   ქალაქი

   თქვენი შეტყობინება