Настройки для людей с ограниченными возможностями

აქ შეგიძლიათ მოიძიოთ ინფორმაცია ამანათების შეფუთვის წესებისა და გაგზავნის შესახებ, ასევე შეკვეთის განთავსების, საბაჟო წესებისა და კანონების შესახებ.

კურიერის გამოძახება

თქვენ შეგიძლიათ ისარგებლოთ „კურიერის გამოძახების“ მომსახურებით. არ არის საჭირო სატელეფონი ზარის განხორციელება, დატოვეთ თქვენი ტელეფონის ნომერი და სახელი, და ჩვენი კურიერი დაბრუნდება თქვენთან.

კურიერის გამოძახება >>

შეკვეთის ბლანკი

ჩვენ გასწავლით საბუთების სწორ შევსებას საკურიერო სამსახურის მეშვეობით ამანათების გაგზავნისას.

დაწვრილებით >>

შესაფუთი მასალის შეკვეთა

შეფუთვის, წებოვანი ლენტის შეძენა, თქვენ შეგიძლიათ შეუკვეთოთ პირდაპირ საიტზე, ფორმის შესვებით გზით ან წინასწარ დაუკავშირდით ოპერატორს.

შეკვეთა >>

ამანათის ღირებულების გამოთვლა

შეავსეთ ფორმა, ამანათის ღირებულის გამოსათვლელად

გამოთვლა >>

გადახდის მეთოდების არჩევა

ამანათების გაგზავნისას თვქენ შეგიძლიათ ისარგებლოთ გადახდის რამოდენიმე მეთოდით

დაწვრილებით >>

შეფუთვის ზოგადი წესები

იმ საქონლის ჩამონათვალი, რომელთა შემოტანა და გატანა აკრძალულია და შეზღუდულია

დაწვრილებით >>

წესები საქართველოში გასაგზავნად

საფოსტო მისამართის გაფორმების წესები

დაწვრილებით >>

პირადი კაბინეტი

დარეგისტრირდით პირად კაბინეტში, ის დაგეხმარებათ: შეინახოთ გზავნილების სია, მიიღოთ შეტყობინებები, დაათვალიეროთ ისტორია

დაწვრილებით >>

საბუთების გაფორმების
წესი

სწორად გაფორმებული საბუთების
არის საბაჟო კონტროლის
სწრაფი გავლის გარანტი

(ინვოისი) შესაფუთი ფურცელი – წარმოადგენს სავალდებულო საბუთს შესავსებად. ის აუცილებელია საბაჟო გაფორმების გასავლელად.

მისამართის გაფორმება:

 • ამანათებზე და თანხმლებ საბუთებში გამგზავნისა და მიმღების მისამართი მითითებული უნდა იყოს გარკვევით,
 • მიმღების სახელი – გვარი, სახელი
 • ქუჩის სახელწოდება, სახლის, ბინის ნომერი;
 • დასახლებული პუნქტის, რაიონის, ოლქის სახელწოდება;
 • დანიშნულების ქვეყანა;
 • აუცილებელია მიმღების საკონტაქტო ტელეფონის ნომრის მითითება, რაც ხელს შეუწყობს სწრაფ მიწოდებას.

ამანათის გამგზავნი პასუხისმგებელია ამანათების თანმხლები საბუთების, ინდივიდუალი ზედნადების და საბაჟო დეკლარაციის შევსების სისწორეზე,

 • ყველა ნივთის მკაფიო და უტყუარი აღწერა თითოეული ნივთის ღირებულების მითითებით, ხელს შეუწყობს ადრესატისთვის ამანათის დროულ მიწოდებას, მის სწრაფ საბაჟო გაფორმებას. ამანათში არსებული ნივთების არასრული ან არასწორი აღწერა, შეიძლება გაგებული იქნეს საბაჟო ორგანოების მიერ, როგორც გადასახადებისაგან თავის არიდების მცდელობა, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს დამატებითი სანქციები, ხოლო გამონაკლის შემთხვევაში ადმინისტრაციული და სისხლის სამართლის საქმეების აღძვრაც.

პირობები:

საფოსტო გაფორმებაზე
მისამართის გაფორმების
წესები

საფოსტო გზავნილზე მისამართი იწერება შემდეგი თანმიმდევრობით:

 • ა) იურიდიული პირისთვის — სრული ან მოკლე სახელწოდება;
 • ფიზიკური პირებისთვის — გვარი, სახელი
 • ბ) ქუჩის სახელწოდება, სახლის ნომერი, კორპუსის ნომერი, ბინის ნომერი (მაგალითად: ესენინის ქუჩა, სახლი 10, კორპუსი 2, ბინა 4);
 • გ) დასახლებული პუნქტის სახელწოდება (ქალაქი ან სოფელი)
 • დ) საფოსტო კოდი (ინდექსი);
 • ე) რაიონის სახელწოდება;
 • ვ) ოლქის სახელწოდება;
 • ზ) ქვეყნის სახელწოდება.

ზოგადი წესები

შემოტანილი საქონელი არ არის განკუთვნილი საწარმოო ან სხვა კომერციული საქმიანობისთვის; შემოტანილი საქონლის რაოდენობა არ აჭარბებს შეზღუდვებს, საქონლის გათვალისწინებული ღირებულება არ აჭარბებს მოქმედი კანონმდლებლობით დადგენილ ნორმას.

 • ცეცხლსასროლი, სასიგნალო, პნევმატური, გაზის იარაღი, საბრძოლო მასალა, ცივი იარაღი (მათ შორის სასროლი), ელექტროშოკური მოწყობილობები და ნაპერწკლური განმმუხტველები, ასევე ცეცხლსასროლი იარაღის ძირითადი ნაწილები.
 • ნებისმიერი წარმოშობის ნარკოტიკები და ნარკოტიკული საშუალებები, ფსიქოტროპული ნივთიერებები,
 • რადიოაქტიური ნივთიერებები
 • დენთი, ასაფეთქებელი, მწვავე, ადვილად აალებადი და სხვა საშიში ნივთიერებები;
 • წამლები, საკვები დანამატები, ვიტამინები
 • ცხოველები და მცენარეები;
 • ფულადი ნიშნები და უცხოური ვალუტა;
 • საკვები პროდუქტები, სასმელები; ალკოჰოლური სასმელები, სიგარეტები
 • ადამიანის ნეშტი და ორგანოები
 • ანტიკვარიატი
 • საიუველირო ნაწარმი, ძვირფასი ლითონები და ქვები
 • ხელოვნების ნაწარმოებები
 • ფული და ფულადი საბუთები ნებისმიერი ფორმაში: საგადასახადო დავალება, ქვითარი, ვაუჩერი, ფასიანი ქაღალდები, ობლიგაციები, კუპონები, აქციები, საკრედიტო ბარათები.
 • უხამსი ხასიათის და შინაარსის ნაწარმი და გამოცემები, პორნოგრაფია.
 • საგნები, რომელთა გადაზიდვა აკრძალულია მსოფლიო სატრანსპორტო ასოციაციის მიერ.

ყურადღება!

იმ საქონლის ჩამონათვალი, რომელთა შემოტანა და გატანა აკრძალულია ან შეზღუდულია, არ არის სრული.

აკრძალული საქონლის შემოტანა საბაჟო საზღვრის გავლით წარმოადგენს საბაჟო წესების დარღვევას, რაც გამოიწვევს ფულად ჯარიმას ან დაპატიმრებას.

საბაჟოს უფლება აქვს მოახდინოს აკრძალული და არადეკლარირებული საქონლის კონფისკაცია!

ამანათების მართვის პანელი

ისრაელში საწყობზე

საბაჟო გაფორმება

გზაშია

მიმღების ქვეყანაში
ჩასვლა

მიმღების ქვეყანაში
საბაჟო გაფორმება

განაწილების საწყობში

მიტანილია

კურიერის გამოძახება

  სახელი

  ელ.ფოსტა

  ტელეფონი

  ქალაქი

  თქვენი შეტყობინება